Home

Bodembouwers zijn in de eerste plaats alle bodemorganismen die voortdurend in de weer zijn om gezonde bodems te bouwen, vaak het bodemvoedselweb genoemd. Dit is een cruciaal ecosysteem waar al het landleven op aarde van afhankelijk is. Uiteindelijk hebben mensen ook een plek in dit bodemvoedselweb en dus een impact.

Bodembouwers is een beweging van enthousiaste mensen die met aandacht voor het leven in de bodem handelen.  Bodembouwers heeft als doel bewustzijn te creëren over het bodemleven en mensen ertoe te bewegen met meer aandacht voor de bodem en het leven in de bodem keuzes te maken.

Bodembouwers – en daarmee ook de website – zal zich de komende tijd geleidelijk verder ontwikkelen tot een vruchtbare bodem!

 


Schrijf je in voor de nieuwsbrief, en blijf op de hoogte!